Navigacija

Internetinio turinio rodymas

Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą ar perleistas daiktines teises į jį


Administracinės paslaugos pavadinimas Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą ar perleistas daiktines teises į jį
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems deklaruoti: kad traktorius, savaeigė ir žemės ūkio mašina ir jų priekaba yra parduota ar kitu  teisiniu pagrindu perleista kitam savininkui, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.

Priemonės savininkas arba jo įgaliotas asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją, kai priemonė parduodama ar kitu teisiniu pagrindu perleidžiama  fiziniam  ar juridiniam  asmeniui gyvenančiam Lietuvos Respublikoje.

Atnaujinimo data 2017-04-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis deklaruoti (pranešti) apie parduotą traktorių (kitą registruotą priemonę) Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, vykdančiam traktorių registravimo funkcijas, pateikia šiuos dokumentus:

- Pranešimą apie parduotą traktorių ,kitą priemonę: pranešimą užpildo savivaldybės darbuotojas atliekantis registro tvarkymo darbus, o pranešimą pasirašo traktoriaus ar kitos priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo;

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą :pasą, asmens tapatybės kortelę: kopija nesaugoma;

- Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktoriaus pardavimą deklaruoja savininko atstovas. Fizinio asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu ir antspaudu;

- Pardavimą patvirtinantį dokumentą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Skorupskas, tel. Nr. 8-349-50002,

el. p. mindaugas.skorupskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Jonas Marčiukaitis, tel. Nr. 8-349-50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroninių būdu – elektroninių valdžios vartų svetainėje: www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti