Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu VĮ Registrų centro Adresų registro departamentas įrašo adresą Nekilnojamojo turto registre.

Atnaujinimo data 2019-11-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo";

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatai;

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1V-57.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norintys gauti adresą, turi pateikti:

1. nustatytos formos prašymą;

2. žemės sklypo ribų plano kopiją;

3. žemės sklypo ir/ar pastatų nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;

4. dokumentus įrodančius žemės sklypo paskirties keitimą;

5. detalaus plano ar sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto kopiją (kai sklypas dalinamas į kelis sklypus).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. nustatytos formos prašymą;

2. žemės sklypo ribų plano kopiją;

3. žemės sklypo ir/ar pastatų nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;

4. dokumentus įrodančius žemės sklypo paskirties keitimą;

5. detalaus plano ar sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto kopiją (kai sklypas dalinamas į kelis sklypus).

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Numeriai suteikiami, keičiami per 20 d.d.,

Pavadinimai gatvėms suteikiami ne vėliau kaip per 3 mėnesius.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

http://www.registrucentras.lt/adr/

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti