INFORMACIJA APIE BARTONIŲ V ŽVYRO TELKINIO NAUJO PLOTO EKSPLOATACIJOS STAŠĖNŲ K. JONAVPS R. SAV. ATRANKOS IŠVADA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

 1. 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB ,,Detalusis planas" į.k. 302490417, adresas Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos r., tel.867382022, el. p. info@dplanas.lt.
   
 2. 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Bartonių V žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimas (kasyba, karjero eksploatacija).
   
 3. 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Jonavos rajonas, Šveicarijos sen., Stašėnų kaimas, keturi besiribojantys sklypai: kad. Nr . 4630/0001:286, plotas 2,3001 ha, kad. Nr. 4630/0001:141, plotas3,6300 ha, kad. Nr. 4630/0001:210, plotas 1,8085 ha, kad. Nr. 4630/0001:106, plotas 3,6985 ha.
   
 4. 4. Atsakingos institucijos priimta išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros 2020-03-17 priimta atrankos išvada Nr, (30.2)-A4E-2026 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
   
 5. 5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB ,,Detalusis planas" patalpose Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos r., iš anksto susitarus tel. 867382022 arba el.p. info@splanas.lt. , terminas -  10 darbo dienų (darbo laiku) nuo šio skelbimo.
   
 6. 6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, terminas -20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
   
 7. 7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, UAB ,,Detalusis planas" patalpose Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos r., iš anksto susitarus tel. 867382022 arba el. p. info@splanas.lt. – terminas 10 darbo dienų (darbo dienų) nuo šio skelbimo.