Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Gavus raštiškus ar žodinius gyventojų prašymus, skundus ar pasiūlymus, seniūnijoje tikrina pateiktą informaciją ir nagrinėja pateiktą prašymą ar skundą.
Atnaujinimo data 2020-07-03
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F         

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66;

3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl

5. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 13B-2165 „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės"

https://www.jonava.lt/asmenu-aptarnavimas-tvarka

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas, skundas, kitokia rašytinė ar žodinė informacija, prašymą ar skundą įrodanti kita medžiaga.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Jei pasiūlymas, prašymas, skundas susijęs su iš kitų institucijų gaunama informacija ir dokumentais, reikalingi šie dokumentai ir informacija prašymui išnagrinėti ir administracinei paslaugai suteikti.
Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnija

Ukmergės g. 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r., LT-55148

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. (8 349) 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnija

Žeimių g. 13, Jonava, LT-55158

Jonavos miesto seniūnijos politikos ir administravimo specialistė

Regina Zaleckienė,

tel. (8 349) 60488,

el. p. regina.zaleckiene@jonava.lt

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnija

Laumės g. 2 - 1B, Ruklos mstl., LT-55290

Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė,

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. (8 349) 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Edita Kulvietienė,

tel. (8 349) 78031,

el. p. edita.kulvietiene@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r., LT-55486

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. (8 349) 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. (8 349) 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. (8 349) 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnija,

tel. (8 349) 60488,

el. p.

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė

tel. (8 349)73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. (8 349) 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė

tel. (8 349) 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048,

el. p. zeimiu.seniunija@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus nustatytą  20 darbo dienų terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti