DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS NUOMOS

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia  100 kv. m. automobilių stovėjimo aikštelės (asfaltbetonio danga) nuomos konkursą komercinei paskirčiai (mažmeninė prekyba paminklais, antkapiais, paminklų tvorelėmis ir kitomis prekėmis, reikalingomis kapų priežiūrai) prie naujų Šmatų kapinių tokiomis sąlygomis:

1.      Pradinis nuompinigių dydis -  0,25 Lt/kv. m per mėnesį (be PVM).

2.      Nuomininkas įsipareigoja iki 2012 m. rugsėjo 30 d. išasfaltuoti šalia išnuomojamos aikštelės 100 kv. m.  autobusų  sustojimo aikštelę.

3.      Sklypas išnuomojamas 5 metų laikotarpiui.

4.      Į savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT 304010043900040139 DNB banke konkurso dalyviai turi įmokėti pradinį įnašą (su PVM, jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas), lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

Išsami informacija teikiama ir su nuomojamo sklypo bei būsimos autobusų sustojimo aikštelės vieta ir schema galima susipažinti savivaldybės Jonavos seniūnijoje, Žeimių g. 13, 114 kab. tel. (8 349) 604 88;  informaciją teikia Jonavos miesto seniūnas Valerijus Krugliakovas.

Paraiškas dalyvauti konkurse konkurso dalyviai turi pateikti iki 2012 m. birželio 6 d. į savivaldybės administracijos pastato (Žeimių g. 13) I aukšte esantį  Asmenų  aptarnavimo  kabinetą.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai) arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko aukščiau nurodytu adresu pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta nuoroda ,,Automobilių stovėjimo aikštelės prie naujų Šmatų kapinių nuomos konkursui". Voke turi būti pateikta:                                                           

1.Paraiška, kurioje nurodomas: fiziniams asmenims - konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas; juridiniams asmenims - įmonės pavadinimas, kodas; visiems dalyviams - adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris.

2. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis (su PVM, jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas).

      3.Fizinio asmens dokumento kopija ir dokumento, įrodančio teisę užsiimti skelbime nurodyta veikla, kopija, juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją).   

     Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai, atvykę į komisijos posėdį, komisijai turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, įgaliojimą (juridinių asmenų atstovai) ir banko kvitą arba mokėjimo pavedimą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į savivaldybės administracijos banko sąskaitą Nr. LT 304010043900040139 DNB banke sumokėjo pradinį įnašą (su PVM, jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas), lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Jei šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja komisijos posėdyje, banko išduotą kvitą, kad sumokėjo nurodytą pradinį įnašą, komisijai privalo pateikti iki komisijos posėdžio pradžios.

       Konkurso laimėtoju išrenkamas konkurso dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą, vadovaujantis Jonavos savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1TS-17 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialinio turto nuomos tvarkos patvirtinimo" patvirtinta savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka.

       Konkurso komisijos posėdis įvyks š. m. birželio 7 d. 10.00 val. savivaldybės administracijos  Kosakovskių salėje (Jonava, Žeimių g. 13, II aukštas).