JONAVOS R. RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO SKYRIUS ,,PUŠAITĖ“ SIŪLO DARBĄ

 

Reikalinga (-as): ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (-as).

Užimamo etato dydis – 1,5 etato.

Reikalavimai:

Išsilavinimas: aukštesnysis.

Profesija: ikimokyklinės įstaigos auklėtojas (gali būti ikimokyklinio ugdymo studijų studentas).

Mokymo/studijų programa: ikimokyklinio ugdymo pedagogika.

Profesinė kvalifikacija: auklėtojas.

Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios.

Kreiptis:  direktoriaus pavaduotoja skyriui ,,Pušaitė" , tel. (8 349) 734 22, el. p. ruklodarzelis@gmail.com