Valdytojų priežiūra ir kontrolė

2020 M. DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS KOMPLEKSINIŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ GRAFIKAS

2020 M. DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS KOMPLEKSINIŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ GRAFIKAS

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS 2019 METAIS ATASKAITA

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS 2019 METAIS ATASKAITA

TEISINĖ INFORMACIJA

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo   Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir...

Daugiabučių valdymo kontrolė

ADMINISTRAVIMAS

Informacija apie rajone veikiančius daugiabučių namų administratorius

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

Kaip ir kiekvienas daiktas, taip ir daugiabutis gyvenamasis namas dėvisi, jo konstrukcijų būklė dėl įvairių priežasčių ilgainiui blogėja, atsiranda defektų, kurių laiku nepašalinus, jų pažeistos...

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDRIJOS

Dažniausiai užduodami klausimai apie bendrijas ir atsakymai į šiuos klausimus

JUNGTINĖ VEIKLA

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo pavyzdiniai dokumentai (sutartis ir protokolas)