Kultūros paveldo objektų stebėsenos aktų išdavimas ( sandorio atveju)


Administracinės paslaugos pavadinimas Kultūros paveldo objektų stebėsenos aktų išdavimas ( sandorio atveju)
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo ( aktuali redakcija 2004-09-28 Nr.IX-2452) 15 str., kultūros paveldo objekto pardavėjas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki sandorio sudarymo praneša apie ketinimą sudaryti sandorį ir pateikia laisvos formos prašymą  dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo. Per tą laiką patikrinama kultūros objekto  ir jo  vertingųjų savybių būklė ir surašomas būklės patikrinimo aktas arba teikiamas atsakymas dėl kokių priežasčių procedūros atlikti negalima.

Atnaujinimo data 2019-11-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ( 1994-12-22 Nr.I-733; nauja redakcija 2004-09-28 Nr.IX-2452 15 str.; Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklės, patvirtintos 2005-06-30  kultūros ministro įsakymu Nr.ĮV-318

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimo; kultūros paveldo objekto ar sandorio objekto, esančio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, nuosavybės dokumentai

PRAŠYMAI   PRIIMAMI
Žeimių g. 13, 55158 Jonava, 1 aukšte Asmenų aptarnavimo patalpose

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pietų pertrauka 1200 – 1245 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos).  

Bendrojo skyriaus

Vyr. specialistė

Irena Misiūnienė

tel.: (8 349) 501 54

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žemės sklypo (-ų) nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai.

Statinio (-ių) nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai.

Kiti pagal poreikį reikalingi dokumentai

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė                       

Edita Jakutienė  tel.:   (8 349) 50196,

edita.jakutiene@jonava.lt                               

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas                       

Mantas Petrauskas  tel.:  8 349 50966

mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 mėnuo (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo 1994 -12-22 Nr.I-733, nauja redakcija 2004-09-28 Nr.IX-2452, 15 str.) Perdavėjo ar įgijėjo pageidavimu už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą būklės patikrinimas gali būti atliktas ne vėliau, nei per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie ketinimą sudaryti sutartį(LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo 1994 -12-22 Nr.I-733, nauja redakcija 2004-09-28 Nr.IX-2452, 15 str.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai; Perdavėjo ar įgijėjo pageidavimu už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą būklės patikrinimas gali būti atliktas ne vėliau, nei per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie ketinimą sudaryti sutartį(LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo 1994 -12-22 Nr.I-733, nauja redakcija 2004-09-28 Nr.IX-2452, 15 str.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti