Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems išregistruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro.

Priemonės savininkas arba jo įgaliotas asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl priemonės išregistravimo, kai:

- baigiasi laikinos registracijos terminas;

- numato priemonės toliau neeksploatuoti (traktorius ar kita priemonė nurašoma);

- priemonė parduodama ar kitu būdu perduodama užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam  asmeniui;

- priemonės savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Atnaujinimo data 2017-04-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis išregistruoti traktorių, Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, vykdančiam traktorių registravimo funkcijas, pateikia šiuos dokumentus:

- prašymą dėl išregistravimo: prašymą užpildo savivaldybės darbuotojas atliekantis išregistravimo procedūrą, o prašymą pasirašo traktoriaus ar kitos priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo;

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą :pasą, asmens tapatybės kortelę: kopija nesaugoma;

- Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktorių išregistruoja savininko atstovas. Fizinio asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu ir antspaudu;

- Pardavimą patvirtinantį dokumentą;

- Priemonės registravimo dokumentą;

- Valstybinio numerio ženklą;

- Priemonės nurašymo aktą, jeigu priemonė nebus toliau eksploatuojama. Šiuo atveju grąžinamas priemonės registracijos liudijimas ir valstybinio numerio ženklas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Skorupskas, tel. Nr. 8-349-50002,

el. p. mindaugas.skorupskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Jonas Marčiukaitis, tel. Nr. 8-349-50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti