Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Adresų suteikimo paslaugos
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius suteikia, keičia ir panaikina adresus.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr.1395 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr.2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, kurių turtui reikia suteikti, pakeisti ar panaikinti adresą, pateikia:

1. Laisvos formos prašymą;

2. Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;

3. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančius dokumentus;

4. Sklypo planą, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą;

5. Detaliojo plano ir sprendimo kopijas;

6. Pastato, kuriame yra butas aukšto plano kopija, kai adresas suteikiamas butui.
 

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė

Judita Gaidukevičienė

tel. (8 349) 53821

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel. (8 349) 53821

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti