Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar kopijos išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima 4 rūšių civilinės būklės įrašų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimą:
- gimimo;
- santuokos;
- ištuokos;
- mirties.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas (pildomas skyriuje).

Jei įrašo kopiją, nuorašą, išrašą turi gauti įgaliotas asmuo - įgaliojimas.
Jei įrašo kopiją, nuorašą, išrašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas - tai įrodantys dokumentai.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Dokumentai iš bankų

Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava. Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė
Audronė Stanislauskienė Tel. (8 349)  50071,
el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Valė Baltonienė Tel. mob.  8 698 86923, el. paštas cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

10 Lt / 2,90 €
 

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT 247300010112394300
Įmokos kodas 52846
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti