Kultūros paveldo objektų stebėsenos aktų išdavimas ( sandorio atveju)


Administracinės paslaugos pavadinimas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos direktorius sutartį sudaro vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr.635 patvirtintu detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašu.
Savivaldybės administracijos direktorius per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos išnagrinėja pateiktą medžiagą, priima sprendimą dėl sutarties sudarymo ir apie tai praneša raštu pareiškėjui, nurodydamas sutarties pasirašymo vietą ir laiką. Sutartis turi būti sudaroma per vieną mėnesį nuo sprendimo sudaryti ją priėmimo dienos. Jeigu prašymas netenkinamas, pareiškėjui per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl sutarties nesudarymo priėmimo dienos pateikiamas motyvuotas atsakymas.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 635 patvirtintas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 86-3120; Žin., 2007, Nr. 7-281).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. prašymą perduoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas.
2. žemės sklypo(ų) nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamo turto registre;

3. pastatų nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamo turto registre;

4. žemės sklypo (teritorijos) tikslūs geodeziniai (koordinuoti) matavimai (brėžinys ir duomenys);

5. žemės sklypo savininko (nuomotojo) sutikimą, kai numatoma rengti išnuomoto   žemės sklypo detalųjį planą;

6. planuojamos teritorijos topografinis planas su nurodytomis ribomis;

7. planuojamos teritorijos planavimo pasiūlymų schema (privalomas ne visais atvejais);

8. ištrauka iš kadastrinio žemėlapio VĮ Registrų centro duomenų bazės apie gretimus sklypus;

9. įgaliojimas (jei savininkui atstovauja įgaliotas asmuo).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. prašymą perduoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas.
2. žemės sklypo(ų) nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamo turto registre;

3. pastatų nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamo turto registre;

4. žemės sklypo (teritorijos) tikslūs geodeziniai (koordinuoti) matavimai (brėžinys ir duomenys);

5. žemės sklypo savininko (nuomotojo) sutikimą, kai numatoma rengti išnuomoto   žemės sklypo detalųjį planą;

6. planuojamos teritorijos topografinis planas su nurodytomis ribomis;

7. planuojamos teritorijos planavimo pasiūlymų schema (privalomas ne visais atvejais);

8. ištrauka iš kadastrinio žemėlapio VĮ Registrų centro duomenų bazės apie gretimus sklypus;

9. įgaliojimas (jei savininkui atstovauja įgaliotas asmuo).

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Auksė Kumponienė

tel. (8 349) 50059

aukse.kumponiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir  urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel. (8 349) 53821

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti