Web Content Display


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodamas leidimas naudotis Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu.
Atnaujinimo data 1568581200000
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. 1TS-0152 "Dėl mokesčio už naudojimąsi Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas).

2. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstaymas.

Norint gauti leidimą naudotis keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis būtina ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, o važiuojant didžiagabaritėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonė (jų junginys) tampa ypač pavojinga saugiam eismui, t. y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys: aukštis – 0,5 m ir (ar) plotis – 1 m, ir (ar) ilgis – 5 m, ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonės leidžiama ašies (ašių) apkrova viršija 8 t, kai bendroji pakrautos priemonės (jų junginio) masė viršija leidžiamus dydžius du ir daugiau kartų, – ne vėliau kaip prieš dvidešimt darbo dienų Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą, nurodant:

-transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresą, telefoną;

-važiavimo maršrutą ir tarpinius punktus;

-važiavimo laiką;

-duomenis apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):

1.markę, modelį, valstybinį numerį (-ius) ir transporto priemonės gamyklos gamintojo nustatytą leidžiamą svorį;

2. ilgį;

3. plotį;

4. aukštį;

5. faktišką pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masę;

6. ašių išsidėstymo schemą ir jų apkrovų dydžius bei atstumus tarp ašių;

7. posūkio spindulius.

Prašymą pasirašo transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vežėjas), kuris atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą.

Prašymas leidimui gauti gali būti pateikiamas tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu paštu.

Jei prašymas gauti leidimą yra patenkinamas, leidimą rengiantis atsakingas asmuo pagal Apraše nurodytus mokesčio tarifus apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį, kurį transporto priemonės savininkas ar valdytojas privalo sumokėti. Leidimas išduodamas tik pateikus mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą
Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos skyrius

Tel.: 8 349 59 157

vts@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Andrius Venckus

Tel. 8 349 59 157

andrius.venckus@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais tarifai nurodyti Apraše.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti