Draudimo įmokų dalinio kompensavimo administravimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Draudimo įmokų dalinio kompensavimo administravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Žemės ūkio subjektams kompensuojama dalis draudimo įmokų, sumokėtų apdraudus pasėlius. Norėdami gauti kompensaciją, pagalbos gavėjai, pasirašę draudimo liudijimą ir sumokėję draudimo įmoką,  savivaldybės administracijai pateikia privalomus dokumentus dėl dalinio įmokų kompensavimo.
Atnaujinimo data 2016-10-31
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 3D-236 „Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 42-1641; 2012, Nr. 1-22; Nr. 25-1177 );

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 3D-803 ,,Dėl augalų 2012 m. derliaus draudimo įmokų kompensavimo procento ir sumos dydžio nustatymo" (Žin., 2011, Nr. 132-6296)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- Deklaracija;

- draudimo liudijimas;

- draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentai.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Suteikta teisė prisijungti ir naudotis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informaciniu portalu. http://nma.lt
Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Marčiukaitis,

tel. 8 349 50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Marčiukaitis,

tel. 8 349 50002,

el p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per į darbo dienas nuo tinkamų dokumentų gavimo apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjektui priklausantį gauti kompensacijos dydį ir priima sprendimą kad žemės ūkio veiklos subjektai tinkami gauti valstybės pagalbą.

Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas informuoja žemės ūkio veiklos subjektus, o duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti ir apie augalų draudimo liudijimus suveda į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti