Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Globos (rūpybos) išmoka
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam vaikui (asmeniui) kuriam nustatyta globa (rūpyba), jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (arba) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, vaiko globos (rūpybos) išmokos dydis lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto vaiko globos (rūpybos) išmokos dydžio bei gaunamos našlaičių pensijos ir (arba) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymas 2008M. liepos 1 d. Nr. X-1664
2.Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas 2009m. gruodžio mėn. 09 d. Nr. XI-537
3. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas .
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas.
5. Vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba) gimimo liudijimas,
6. Jeigu tėvai mirę – mirties liudijimai.
7. Teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas.
8. Pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio.
9. Pažyma iš Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką.
10. Pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu.
11. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas bendrojo lavinimo mokyklos ar profesinės mokymo įstaigos bendrabutyje.
12. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis negu 18 metų asmuo mokosi.
13. Banko atsiskaitomoji sąskaita

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į  Socialinės paramos skyriaus arba seniūnijos specialistą.

Piliečiai priimami:
I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu 50032.

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti