Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Gyventojų prašymų ir skundų priėmimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų įteikti ar atsiųsti paštu, faksu, el. paštu  Savivaldybės merui, jo pavaduotojui, Administracijos direktoriui, jo pavaduotojui prašymai ar skundai priimami ir registruojami Bendrojo skyriaus  Asmenų aptarnavimo patalpose Žeimių g. 13, Jonavoje, 1 aukšte.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 ,,Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 94-3779);

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 13B-263 (patikslintos 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 13B-162; 2012 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 13B-1582; 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 13B-0008).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą, skundą.
 


PRAŠYMAI, SKUNDAI   PRIIMAMI
Žeimių g. 13, 55158 Jonava, 1 aukšte,  Asmenų aptarnavimo patalpose
 

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pietų pertrauka 1200 – 1245 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos).  

Bendrojo skyriaus
Vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel.: (8 349) 501 54

Vyresn. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. : (8 349) 501 54

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus
Vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel.: (8 349) 501 54

Vyresn. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. : (8 349) 501 54

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėjas

Eugenijus Marciukas
 (8 349)  587 40

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti