Ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis - padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius (LR švietimo įstatymas, 7 str.).  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos:
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Pakalnutė"
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė"
Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" skyrius „Šilelis"
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas"
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė"
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis
Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Bitutė"
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos Batėgalos skyrius


Bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą 2019-2020 mokslo metais:
Jonavos r. Bukonių mokykla - daugiafunkcis centras 
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla - daugiafunkcis centras
Jonavos r. Žeimių mokykla - daugiafunkcis centras
Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro Barupės skyrius
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
Jonavos r. Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras
Jonavos r. Šveicarijos progimnaziia
Jonavos „Lietavos" pagrindinės mokyklos Panoterių Petro Vaičiūno skyrius
Jonavos „Lietavos" pagrindinės mokyklos Upninkų skyrius
 

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas  pakeitimas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Pakeitimas

Jonavos rajono savivaldybės privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas  

Kompleksiškai teikiamos pagalbos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Informacinis portalas specialistams ir tėveliams apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą www.ikimokyklinis.lt