Sodra - Informacija draudėjams

Informacija draudėjams

 

Draudėjų registravimo tvarka

 

Vadovaudamiesi Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, visi draudėjai, kurie turi mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už save ir už draudžiamus asmenis, privalo registruotis teritorinėse valstybinėse mokesčių inspekcijose Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Draudėjui dėl registracijos atvykti į „Sodros" teritorinį skyrių nereikia. Valstybinė mokesčių inspekcija ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos teikia Fondo valdybai ir jos teritoriniams skyriams informaciją apie įregistruotus ir išregistruotus draudėjus.

 

„Sodros" Kauno skyriaus inf.

 

ELEKTRONINĖ DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMA (EDAS)

 

Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema – tai moderni sistema, kuri administruoja draudėjams teikiamas paslaugas, perkeltas į elektroninę erdvę. Ši sistema pasiekiama „Sodros" interneto svetainėje adresu http://www.sodra.lt arba tiesiogiai Draudėjų portale adresu http://draudėjai.sodra.lt.

 

EDAS privalumai

 

  • Taupo draudėjų laiką ir sąnaudas.
  • Veikia visą parą, darbo dienomis ir savaitgaliais.
  • Teikia informaciją apie tai, kokius duomenis per pasirinktą laikotarpį draudėjas pateikė, kiek įmokų sumokėjo ir pan.
  • Užtikrina pasiekiamos informacijos saugumą, nes jungtis prie sistemos gali tik draudėjo vadovas arba jo įgalioti asmenys (fizinio asmens identifikavimui yra naudojama internetinės bankininkystės sistema arba elektroninis parašas).
  • Paprasta ir patogu naudotis net ir neturint daug žinių apie informacines technologijas.
  • Elektroninių dokumentų pateikimą galima derinti su įprastų, popierinių dokumentų pristatymu.
  • Vienas asmuo, gavęs kelių draudėjų įgaliojimus pasirašyti ir teises prisijungti prie Draudėjo srities, gali pasirašyti ir teikti „Sodrai" kelių draudėjų elektroninius SD pranešimus.

 

 

Iškilus neaiškumams ar problemoms skambinkite tel.: (8 37) 395 208, arba kreipkitės į artimiausią „Sodros" teritorinį skyrių.

 

 

„Sodros" Kauno skyriaus inf.

 

Draudėjams išduodamos šios pažymos:

 

1.      Pažyma apie apdraustiesiems išmokėtas pašalpas

(išduodama draudėjui prašant informacijos apie savo darbuotojus);

2.       Pažyma apie asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą

(išduodama draudėjui apdraustojo prašymu);

3.       Pažyma apie atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu

(išduodama fiziniam arba juridiniam asmeniui prašant informacijos apie save);

4.       Pažyma apie apdraustųjų asmenų turėjimą

(išduodama draudėjui prašant informacijos apie save);

5.       Pažyma apie draudėjo apdraustųjų asmenų skaičių

(išduodama draudėjui prašant informacijos apie save);

6.       Pažyma apie draudėjo sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas

(išduodama draudėjui prašant informacijos apie save);

      7.   Pažyma apie viešus draudėjo duomenis.

 

Norint gauti pažymą, „Sodros" teritoriniam skyriui reikia pateikti prašymą. Jame būtina nurodyti visus savo įmonės, įstaigos ar organizacijos rekvizitus: pavadinimą, adresą, juridinio asmens kodą, draudėjo kodą. Prašymo formą rasite „Sodros" interneto svetainėje www.sodra.lt arba atėję į „Sodros" teritorinį skyrių. Prašymą išduoti pažymą galima išsiųsti paštu, faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu,  naudojantis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS) arba pristatyti į „Sodros" teritorinį skyrių.

 

Pažymos išduodamos per 1 darbo dieną nuo prašymo, kuriame pateikta teisinga ir pažymos išdavimui reikalinga informacija, gavimo dienos.

 

Pažymą atsiimti gali draudėjo vadovas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo įgaliotas asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą (originalą), patvirtintą draudėjo vadovo parašu ir draudėjo (įmonės) antspaudu. Jeigu prašymas išduoti pažymą buvo pateiktas faksimiliniu ryšiu ar elektroniniu paštu, atsiimant pažymą būtina pateikti prašymo originalą.

 

Pažymos apie save išduodamos nemokamai

 

 Kviečiame naudotis elektroninėmis paslaugomis. Informaciją apie save (savo darbuotojus), pateikiamąpažymose, draudėjas taip pat gali sužinotiprisijungęs prie Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos adresu http://draudėjai.sodra.lt.

 

„Sodros" Kauno skyriaus inf.