Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Išmokų vaikams skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pašalpa skiriama nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims - LR piliečiams, kurių duomenys yra įrašyti į LR gyventojų registrą.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.


Pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 12 straipsnį, kuris įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d., pasikeitė išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarka.

1. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,5 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).

2. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (52 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt):

- kai vaikas yranuo 2 iki 7 metų;

- kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau, kaip iki jiems sukaks 24 metai.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymas 2008M. liepos 1 d. Nr. X-1664
2.Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas 2009m. gruodžio mėn. 09 d. Nr. XI-537
3. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. prašymas;
2. asmens tapatybės dokumentas;
3. vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);
4. mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;
5. banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, asmeninė sąskaita, kortelės pavadinimas, numeris ir kortelės sąskaitos numeris).

Nuo 2010 m. sausio 1 d. sprendimą tęsti išmokos vaikui mokėjimą iki 2 metų amžiaus vaikams, turintiems teisę gauti išmoką pagal šio įstatymo nuostatas, Socialinės paramos skyrius  priima be naujo asmens prašymo.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. išmoka vaikui šeimoms ar bendrai gyvenantiems asmenims, kurie gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, skiriama ir mokama be naujo asmens prašymo.

Išmoka vaikui nemokama, jei jis yra pilnametis ar emancipuotas ir turi savo vaikų, asmuo susituokia, yra paskelbta paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, asmuo yra pilnametis, atliekantis bausmę, sulaikytas ar suimtas.

TAI SVARBU

Toms šeimoms, kurios nuo 2009 m. kovo 1 d. turėjo teisę gauti išmoką, bet nesikreipė, ir kreipiasi tik 2010 metais, nepraėjus 12 mėnesių atgalinio veikimo terminui, nustatytam Išmokų vakams įstatyme – išmoka vaikui bus grąžinama už praėjusį laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dėl išmokos vaikui skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus arba seniūnijos specialistą.

Dokumentai priimami:
 I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 - 15 val.


Papildoma informacija teikiama telefonais 54669, 50300.

Socialinės paramos skyrius
Žeimių g.13, LT-55158, Jonava

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti