Kelių transporto veiklos licencijos galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Rajono savivaldybės administracijapriima sprendimą panaikintilicencijos galiojimą, jeigu:

1. Vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2. Likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;

3. Vežėjas bankrutuoja;

4. Vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;

5. Paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.

Panaikinus licencijos galiojimą, ji turi būti grąžinta  rajono savivaldybės administracijai per 15 dienų nuo licencijos galiojimo panaikinimo.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-30 įsakymas Nr. 13B-1635).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą panaikinti licencijos galiojimą (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Licencijos originalą ar dublikatą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriausvyr. specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti