Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Rajono savivaldybės administracijapriima sprendimą panaikintilicencijos kopijos (-jų) galiojimą, jeigu:

1. Vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kopija (-omis);

2. Paaiškėja, kad licencijos kopijai (-oms) gauti pateikti klaidingi duomenys;

3. Sustabdžius licencijos kopijos (-jų) galiojimą, vežėjas per 15 dienų nuo jų galiojimo sustabdymo negrąžina licencijos kopijos (-jų).

4. Vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas licencijos kopijos (-jų) galiojimas;

5. Panaikinama licencija.

Panaikinus licencijos kopijos (-jų) galiojimą, ji turi būti grąžinta  rajono savivaldybės administracijai per 15 dienų nuo licencijos kopijos (-jų) galiojimo panaikinimo.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-30 įsakymas Nr. 13B-1635).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą panaikinti licencijos kopijos (-jų) galiojimą (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Licencijos kopijos (-jų) originalą (-us) arba dublikatą (-us).

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyr. specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų  (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti