Kelių transporto veiklos licencijos dublikato išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradus licenciją išduodamas dublikatas su žyma „Dublikatas"

Atnaujinimo data 2014-02-17
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-30 įsakymas Nr. 13B-1635).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, išduoti licencijos dublikatą/pratęsti licencijos galiojimą/pakeisti licenciją (žr. aprašymo 12 punktas);

2.Aiškinamąjį raštą apie licencijos praradimo aplinkybes;

3. Dokumentus įrodančius (patvirtinančius) licencijos praradimą, jeigu tokie dokumentai yra;

4. Įrodymą, jog apie licencijos praradimą paskelbta spaudoje;

5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos dublikato išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licencijos dublikatą).

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo  skyriaus vyresnioji specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

(rasa.kasputiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 25 Lt / 7,24 €

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti