Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) pakeitimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) pakeitimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos kopija (-jos) keičiama (-mos), pasikeitus vežėjo duomenims dėl fizinio asmens vardo, pavardės, gyvenamosios vietos arba juridinio asmens pavadinimo, teisinės formos buveinės ir kitų pasikeitimų. Pasikeitus duomenims, įrašytiems į licencijos kopiją (-jas) ji turi būti grąžinta rajono savivaldybės administracijai per 28 dienas nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-30 įsakymas Nr. 13B-1635).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti licencijos kopiją (-jas) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, išduoti licencijos kopiją (-jas) dublikatą/pratęsti licencijos kopijos (-jų) galiojimą/pakeisti licencijos kopiją (-jas) (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitimo esmę.

3. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos kopijos (-jų) pakeitimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą pakeisti licencijos kopiją (-jas)).

 

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

(rasa.kasputiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo  skyriaus vedėjas

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 25 Lt / 7,24 €

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti