Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) dublikato (-tų) išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) dublikato (-tų) išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradus licencijos kopiją (-as) išduodamas dublikatas (-ai) su žyma „Dublikatas"

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-30 įsakymas Nr. 13B-1635).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti licencijos kopiją (-jas) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, išduoti licencijos kopiją (-jas) dublikatą/pratęsti licencijos kopijos (-jų) galiojimą/pakeisti licencijos kopiją (-jas) (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Aiškinamąjį raštą apie licencijos kopijos (-jų) praradimo aplinkybes;

3. Dokumentus įrodančius (patvirtinančius) licencijos kopijos (-jų) praradimą, jeigu tokie dokumentai yra;

4. Įrodymą, jog apie licencijos kopijos (-jų) praradimą paskelbta spaudoje;

5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos kopijos (-jų) dublikato (-tų) išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licencijos kopijos (-jų) dublikatą (-us)).

 

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

(rasa.kasputiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėjas

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 25 L / 7,24 €

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti