Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinės kompensacijos skiriamos asmenims sužalotiems atliekant karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms. Taip pat kompensacijos skiriamos asmenims, kuriems vėliau dėl ligų, susijusiu su karine tarnyba, buvo nustatytas neįgalumas, arba mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su karine tarnyba.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1Lietuvos Respublikos 1994-07-20 įstatymas Nr. I-576 "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms"
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-08-19 nutarimas Nr. 1004 "Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005-09-13 nutarimas Nr. 999 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1004 "Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Darbingumo lygio pažyma DL-1 Nr., arba išduotas iki 2005 m. liepos mėn. 1 d. invalidumo pažymėjimas.
5. Karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas (telegrama)(originalas ir kopija).
6. Žuvusiųjų asmenų, šeimos narių giminystės ryšį įrodantys dokumentai (gimimo, santuokos, mirties liudijimai ir jų kopijos)
7. NDNT (iki 2005 m. liepos 1 d. MSEK) pažyma, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios karine tarnyba.
8. Asmeninės sąskaitos numeris.
9. Socialinės paramos centro darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis į Socialinės paramos skyriaus specialistą.

Piliečiai priimami:
I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
I - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.

Socialinės paramos skyrius
Žeimių g.13, LT-55158, Jonava

Papildoma informacija teikiama telefonu 50142
 

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti