Komunaliniai mokesčiai

DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2011 M.

 

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) VYKDYMO IR IŠLAIDŲ APSKAITOS TVARKA

(Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1 TS-387 3 priedas)

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS TARIFŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS TVARKA

(Jonavos rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1 TS -387)

 

 

KOMUNALINIŲ (BUITINIŲ IR JOMS PRILYGINTŲ) ATLIEKŲ SURINKIMO IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR JŲ TVARKYMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI (TARIFAI)

(Patvirtinti rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos  23   d.  sprendimu  Nr. 1 TS – 217)

 

AKCINĖS BENDROVĖS „Jonavos šilumos tinklai" centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymas

 

(Patvirtinta rajono savivaldybės tarybos  2011 m. balandžio 28  d. sprendimu  Nr. 1 TS – 118)

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,JONAVOS VANDENYS" GERIAMOJO  VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINOS

 

(Patvirtintos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31  d. sprendimu Nr. 1 TS – 313)