Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Laidojimo pašalpa mirties atveju
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Laidojimo pašalpa mokama mirus:
1) Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
2) Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės), turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
4) Vaikui (kai gimsta negyvas ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis) Lietuvos Respublikos piliečio, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje; užsieniečio, turinčio leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; asmens, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčio pabėgėlio statusą.

Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data, kurios faktą registruoja civilinės metrikacijos įstaiga.
Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.
Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui ar kitam laidojančiam asmeniui.
Laidojimo pašalpa – vienkartinė 8 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio. Pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsiranda teisė į laidojimo pašalpą, galiojusio MGL dydį.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju" 2007, Nr. 110-4490)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas
2. Mirties liudijimas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus specialistą.

Dokumentai priimami:
I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.
V- 8 - 14.30 val.
Papildoma informacija teikiama telefonu 50032.

Socialinės paramos skyrius
Žeimių g.13, LT-55158, Jonava

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti