Lengvatų dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Lengvatų dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Jonavos r. savivaldybės mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašą.
Jonavos rajono savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti  mokestį arba visai nuo jo atleisti.
Prašymą galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Atnaujinimo data 2019-09-19
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. 1TS-155 „Dėl Jonavos r. savivaldybės mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9fc9ab1027d511e6acf89da936cb7409

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Laisvos formos prašymas ir papildomi dokumentai, įrodantys atitikimą mokesčių lengvatų teikimo sąlygoms ir reikalavimams, nurodytiems   Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1TS-155 patvirtintame Jonavos r. savivaldybės mokesčių lengvatų teikimo tvarkos apraše
Administracinės paslaugos teikėjas

Jonavos r. savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Danutė Petronienė

Žeimių g. 13, 313 kab., Jonava, tel. (8 349) 50068, el. p. danute.petroniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Jonavos r. savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas

Žeimių g. 13, 219 kab., Jonava, tel. (8 349) 61394, el. p. valdas.majauskas@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 30 dienų po prašymo gavimo