Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17, 18, 19, 20 dalyse nustatytais atvejais. Panaikintą licenciją įmonė privalo grąžinti savivaldybės administracijai per 5 darbo dienas.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės  įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl  didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo";

3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 1 TS-121 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais Jonavos rajone licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos paraišką dėl licencijos galiojimo panaikinimo

2. Licencijos, kurios galiojimą prašoma panaikinti, originalą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 50077

(onute.plestiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

jolita.gumaniukienė@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 kalendorinės dienos (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti