Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas jeigu:

1. Licenciją turinti įmonė neinformavo rajono savivaldybės administracijos direktorių apie pasikeitusi įmonės vadovą (nenurodė naujo įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios;

2. Licenciją turinti įmonė, kuriai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, registruotu laišku gavusi rajono savivaldybės administracijos rašytinį pranešimą apie savivaldybės tarybos nustatytą apribojimą, per 5 darbo dienas nesikreipė į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos patikslinimo.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės  įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas  ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" .

3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 1 TS-121 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais Jonavos rajone licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 500 77

(onute.plestiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  610 56

(jolita.gumaniukiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu (registruotu laišku) praneša įmonei ir nurodo licencijos galiojimo sustabdymo motyvus.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti