Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė  pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laiko  ir iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos adresą.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės  įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618  ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" .

3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos             2009 m. balandžio 30 d. sprendimas               Nr. 1 TS-121 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais Jonavos rajone licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos  paraišką dėl licencijos papildymo (žr. aprašo 12 punktas);

2.Daugiabučio  gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos)  arba  jeigu  ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą,  gyvenamojo namo patalpų  savininkų  ir  neprivatizuotų  butų  nuomininkų daugumos sutikimą  (kuriame  jį  pasirašę  asmenys  gali nurodyti prekybos alkoholiniais  gėrimais  laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.    

Šis  sutikimas  nepateikiamas  tuo  atveju,  jeigu prieš tai šiame  gyvenamajame  name  tose  pačiose  patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir  licencijos  galiojimo  metu  nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo  gyventojų  skundų,  nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių  gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki  paraiškos  gauti  naują  licenciją  pateikimo  alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus  paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus.

3.Teisės   aktų   nustatyta  tvarka  išduoto  maisto  tvarkymo subjekto   patvirtinimo  pažymėjimo  kopiją,  patvirtintą  įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

4.  Pastato, kuriame įrengta prekybos vieta, teisinio registravimo dokumentų ir (ar) sutarties, kurios pagrindu įmonė naudojasi patalpomis, kopijas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

5. Turimos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, originalą.

6. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 50077

(onute.plestiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

jolita.gumaniukienė@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 kalendorinių dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 300 Lt / 86,89 €

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank"

Sąskaitos Nr.LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52346

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti