Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas sustabdomas jeigu įmonė pažeidžia Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5, 6 arba 7 punkto reikalavimus  bei 11 straipsnio 8, 9, 10 dalyje nustatytus atveju

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas;

2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės           (Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450);

3. Mažmeninės prekybos tabako gaminiais Jonavos rajone licencijavimo tvarkos aprašas (Rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimas Nr. 1 TS-122).

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 50077

(onute.plestiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  610 56

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo priėmimo raštu (registruotu laišku) praneša licenciją turinčiai įmonei ir nurodo licencijos galiojimo sustabdymo priežastis

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti