BUS STABDOMAS AB „ACHEMA“ AZOTO RŪGŠTIES GAMYBOS AGREGATAS

Ketvirtadienį, rugpjūčio 20 d., planiniams remonto darbams bus stabdomas AB „Achema" azoto rūgšties gamybos GP agregatas. Gamybinių įrengimų stabdymas vykdomas vadovaujantis technologiniu reglamentu ir trunka iki 30 min. Įrenginių stojimo metu iš kamino gali pasirodyti rudos spalvos dūmai, t.y. azoto oksidai.

Informuojame, kad šis procesas grėsmės visuomenei nekelia, yra numatytas TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidime.  

AB „Achema" info.