Kuriant Gerą mokyklą

Lapkričio 24-25 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo" parodos „Mokykla 2017" metu Savivaldybių ir mokyklų erdvėje pristatyta Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos patirtis. Kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis parengėme stendinius pranešimus tema „Kuriant gerą mokyklą", siekdami pasidalinti mintimis, kaip, organizuojant įvairias veiklas, įgyvendinama Geros mokyklos koncepcija. Gera mokykla pirmiausia prasideda nuo bendruomenės, kurioje gimsta netikėčiausi idėjos ir kurios nariai skatinami pagalvoti apie savo mokyklą naujai, dalintis sumanymais ir juos įgyvendinti. Mūsų mokyklos pranešimas buvo skirtas pasidalinti patirtimi apie „gyvenimą" mokykloje ir bendruomeniškumo puoselėjimą. Džiaugiamės, kad mokykloje nerūksta prasmingų veiklų ir patirčių, iniciatyvumą ir kūrybiškumą stiprinančių renginių, projektinių veiklų, švenčių. Mokiniams sudaromos galimybės įgyvendinti idėjas, veikti kartu su kitais, dalyvauti neformaliojo švietimo, mokyklos savivaldos institucijų veiklose.

Parodos metu atradome daug bendraminčių, kuriems svarbus įvairiapusiškas mokyklos gyvenimas, mokinių socialinės įtraukties stiprinimas, asmenybės ugdymas, draugiškų mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių palaikymas.

Gražina Gečienė, laikinai einanti Šveicarijos pagrindinės mokyklos direktorės pareigas