Archyvas - 2010 Gegužė

Skelbimas
Parengtas degalinių išdėstymo Jonavos rajone specialiojo plano papildymo dalinis pakeitimas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009 m....
Skelbimas
Informacija apie žemės sklypo Rambyno g. 21, Jonavoje detalųjį planą
DP-2010-05-27-1TS-176
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1TS-176 patvirtintas  žemės sklypo suformavimo laisvoje valstybinėsje žemėje (sporto aikštynui su vaikų aktyvaus...
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4615/0004:95) Ručiūnų k., Kulvos sen., Jonavos r., detalųjį planą.
Skelbimas
Dėl žemės sklypo jonavos r., kulvos sen., žinėnų k.,plotas 10,6300 ha, žemės sklypo kadastrinis nr. 4601/0004:221,detaliojo plano viešų procedūrų
Skelbimas
Rengiamas žemės sklypo Spanėnų k., Jonavos r., kadastrinis Nr. 4630/0005:181 detalusis planas
Skelbimas
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Spanėnų k., Jonavos r., kadastrinis Nr. 4630/0005:181 detalųjį planą
Skelbimas
Informacija apie baigtą rengti detalųjį planą ir viešąjį detalaus projekto svarstymą
Skelbimas
Rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Laisvės g. 11/Sodžiaus g. 5, Jonavoje detalųjį planą
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Laisvės g. 11/Sodžiaus g. 5, Jonavoje detalųjį planą
Skelbimas
Rengiamas žemės sklypo Praulių k., Jonavos r., kadastrinis Nr. 4628/0001:340 detalusis planas
Skelbimas
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Praulių k., Jonavos r., kadastrinis Nr. 4628/0001:340 detalųjį planą
Skelbimas
Rengiamas žemės sklypo Meškonių k., Jonavos r., kadastrinis Nr. 4630/0005:633 detalusis planas
Skelbimas
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Meškonių k., Jonavos r., kadastrinis Nr. 4630/0005:633 detalųjį planą
Skelbimas
Informuojame, kad pradedamas rengti 2,79 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4605/0004:50) ir 2,40 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4605/0004:52), Rimkų k., Kulvos sen.,...