Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms


Administracinės paslaugos pavadinimas Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms, kompensacijos gavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kompensacijos taikomos:

1. Žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms (tėvams, sutuoktiniams, vaikams iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, pirmą kartą įgyjantiems bakalauro ar magistro laipsnį, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai);
2. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
3. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms.

Kompensacijų gavėjams taikoma 50 procentų išlaidų kompensacija už vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir nuotėkas, dujas, kietą ir skystą kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį, kitas paslaugas.

PASTABA: jeigu nurodytos išlaidos padarytos vykdant ūkinę ar komercinę veiklą, jos nekompensuojamos.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas (Žin., 1991, Nr. 3-78; 2005, Nr. 85-3139)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Suaugusių šeimos narių asmens dokumentai;
3. Vaiko/-ų gimimo liudijimas/-ai ir jų kopija/-os;
4. Žuvimo faktą patvirtinančią Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai;
5. Sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma;
6. Darbingumo lygio pažymas (iki 2005 m. liepos 1 d. invalidumo pažymėjimas);
7. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimas;
8. Nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimas;
9. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių vaikų;
10. Banko rekvizitai ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
 

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis  į Socialinės paramos skyriaus  specialistą.

Piliečiai priimami:
I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16 .30 val.

Socialinės paramos skyrius
Žeimių g.13, LT-55158, Jonava


Papildoma informacija teikiama telefonu 50142

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti