Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau (LR švietimo įstatymas, 10 str.).

Mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo programą 2020-2021 mokslo metais:
1. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija (Pagrindinio ugdymo programos II dalis) 
2. Jonavos Senamiesčio gimnazija (Pagrindinio ugdymo programos II dalis) 
3. Jonavos „Lietavos" pagrindinė mokykla
4. Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla
5. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija (Pagrindinio ugdymo programos I dalis)
6. Jonavos Justino Vareikio progimnazija (Pagrindinio ugdymo programos I dalis)
7. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
8. Jonavos r. Šveicarijos progimnazija (Pagrindinio ugdymo programos I dalis)
9. Jonavos r. Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras (Pagrindinio ugdymo programos I dalis)
10. Jonavos r. Bukonių mokykla - daugiafunkcis centras
11. Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla - daugiafunkcis centras
12. Jonavos r. Žeimių mokykla - daugiafunkcis centras
13. Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas