Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Pasipriešinimo 1940-1990 metais okupacijų laikotarpiu žuvusių šeimoms valstybės paramos gavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinė pašalpa teikiama:

1. Žuvusiųjų tėvams (įtėviams);
2. Kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams;
3. Vaikams (įvaikiams);
4. Broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę (toliau-šeimos nariai).

Pašalpa išmokama lygiomis dalimis:

1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 20 000 Lt;
2. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 15 000 Lt;
3. Neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams – 12 000 Lt.
 

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas (Žin., 1998, Nr. 92-2543; 2004, Nr. 7-131; 2005, Nr. 153-5637).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 "Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 32-1126).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas (pateikia kiekvienas šeimos narys);
2. Asmens tapatybės dokumentas;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka;
4. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ;
5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka, o jeigu šių dokumentų nėra – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo;
6. Žuvusiojo (mirusiojo) pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvių žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir tuo metu neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), pateikia tėvų mirties liudijimų nuorašus, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka;
7. Atsiskaitomosios sąskaitos banke rekvizitus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis į Socialinės paramos skyriaus  specialistą.

Piliečiai priimami:
I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.

Socialinės paramos skyrius
Žeimių g.13, LT-55158, Jonava


Papildoma informacija teikiama telefonu 50142

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti