Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Patalpų savininko rašytiniu prašymu išduodama pažyma apie jam nuosavybės teise priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Pažymoje nurodomi asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą gyvenamosios patalpos savininkui  nuosavybės ar kitokio teisėto  valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, esančioje  seniūnijos teritorijoje,  duomenys (vardas, pavardė ir gimimo data) ir nurodoma gyvenamosios vietos deklaravimo data.

Atnaujinimo data 2019-12-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9122ef70261611e5bf92d6af3f6a2e8b

2. Lietuvos Respublikos gyventojų registro      

įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCBDC82E26CD

3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F

5. Valstybinės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. v-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo".

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce        

6. Valstybinės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. v-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo".

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70575760f78611e7a20bfa7c2b23a6b2

7. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymas.

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Patalpų savininko rašytinis prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į gyvenamąją patalpą, o įgaliotas asmuo – ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens nekilnojamą turtą gaunama iš Registrų centro nekilnojamo turto kadastro ir registro duomenų bazės.
Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnija

Ukmergės g. 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r., LT-55148

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. (8 349) 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyrius (miesto seniūnijos gyventojams)

Žeimių g. 13, 55158, Jonava, LT-55158

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė Elvyra Drangauskienė,

tel. (8 349) 50740,

el. p. elvyra.drangauskiene@jonava.lt  

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnija

Laumės g. 2 - 1B, Ruklos mstl., LT-55290

Ruklos seniūnijos administracijos specialistė Joana Tarasevičienė

tel. (8 349) 73101,

el. p. joana.taraseviciene@jonava.lt  

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. (8 349) 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Edita Kulvietienė,

tel. (8 349) 78031,

el. p. edita.kulvietiene@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r.

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. (8 349) 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. (8 349) 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt  

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. (8 349) 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Valė Baltonienė

tel. (8 349) 50071, 869886923

el. p. vale.baltoniene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnija

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. (8 349) 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. (8 349) 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt   

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama iš karto.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti