Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažyma apie šeiminę padėtį asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima pažymos apie šeiminę padėtį išrašymą asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas,2004-04-13 Nr.I-1374
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo""

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas (pildomas skyriuje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

Dokumentai iš registrų

1. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui) arba sutuoktinio mirties dokumentas (našliui).

2. Jei turi nepilnamečių vaikų- jų gimimo liudijimai.

Dokumentai iš bankų

Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava. Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė
Audronė Stanislauskienė Tel. (8 349)  50071,
el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Valė Baltonienė Tel. mob.  8 698 86923, el. paštas cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

21 Lt / 6.08 €
 

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52846
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti