Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešose vietose išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešose vietose išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Norint vykdyti prekybą Savivaldybės Tarybos nustatytose vietose, reikalingas leidimas, kurį išduoda seniūnija. Ši paslauga apima leidimų asmenims prekiauti išdavimą.

Atnaujinimo data 2020-01-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-28 d. sprendimas  Nr.1 TS -162 „Dėl renginių organizavimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo";

https://www.jonava.lt/leidimu-prekiauti-ir-ar-teikti-paslaugas-viesose-vietose-isdavimas

2. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 d. sprendimas   Nr. 1 TS – 155  „Dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo";

https://www.jonava.lt/teises-aktai?p_p_id=documents_WAR_Documentsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_documents_WAR_Documentsportlet_action=show_details&_documents_WAR_Documentsportlet_documentNo=4720

3. LR žemės ūkio ministro  2009-05-15 d. įsakymu  Nr.3D- 357 patvirtintas „Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašas";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F4C4C2A3B9

4. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 d. sprendimas  Nr. 1 TS -292  „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo";

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=271467&p_org=428&p_fix=y

5. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. 1TS-15 ,, Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu nr. 1 TS- 292 patvirtintų Jonavos rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų dalinio pakeitimo"

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1115984&p_org=428&p_fix=y&p_gov=n

6. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 d. sprendimas  Nr. 1 TS – 105 „Dėl viešųjų vietų prekiauti Jonavos mieste nustatymo"; 

https://www.jonava.lt/dokumentai?p_p_id=documents_WAR_Documentsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_documents_WAR_Documentsportlet_action=show_details&_documents_WAR_Documentsportlet_documentNo=8883

7. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.  gruodžio 03 d.  Nr. 13B-1555 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo".

https://www.jonava.lt/teises-aktai?p_p_id=documents_WAR_Documentsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_documents_WAR_Documentsportlet_action=show_details&_documents_WAR_Documentsportlet_documentNo=26095

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybės dokumentas (pateikia fizinis asmuo) ar  VĮ Registrų centro išrašas apie juridinių asmenų registre įregistruotą subjektą (pateikia juridinis asmuo);

3. Verslo liudijimo kopija, Patentas (ar) Individualios veiklos pažyma (ar) Ūkininko pažymėjimas;

4. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (pateikia asmuo, norintis prekiauti maisto produktais).

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnija

Ukmergės g. 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r., LT-55148

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. (8 349) 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnija

Žeimių g. 13, 55158, Jonava, LT-55158

Jonavos miesto seniūnijos politikos ir administravimo specialistė

Regina Zaleckienė,

tel. (8 349) 60488,

el. p. regina.zaleckiene@jonava.lt  

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnija

Laumės g. 2 - 1B, Ruklos mstl., LT-55290

Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė,

tel. (8 349) 73101,

el. p. dovile.survilaite@jonava.lt

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. (8 349) 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Edita Kulvietienė,

tel. (8 349) 78031,

el. p. edita.kulvietiene@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r.

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. (8 349) 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. (8 349) 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt   

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. (8 349) 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys,

tel. (8 349) 60488,

el. p. povilas.beisys@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnija

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. (8 349) 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnija

tel. (8 349) 35937,

el. p.

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048,

el. p. zeimiu.seniunija@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama, asmeniui atvykus į seniūniją ir pristačius visus reikalingus dokumentus bei apmokėjimo kvitą.

Jei tai prekyba renginio metu, turi būti suderinta su Jonavos Kultūros Centru (braižoma prekybinių vietų išdėstymo schema).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Apmokėjimas  pagal nustatytus įkainius, remiantis:

Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo" (2014-10-30 d. Nr. 1 TS- 292).

Paslauga (leidimo išrašymas) nemokama.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti