Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti


Administracinės paslaugos pavadinimas Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vyriausiojo architekto skyrius išduoda planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. D1-262 patvirtintas Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 83-3028; Žin., 2009, Nr. 145-6460);

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429patvirtintos Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 127-4581; Žin., 2008, Nr. 112-4270).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norintys gauti planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, pateikia:
1. nustatytos formos prašymą;
2. žemės sklypo (-ų) plano (-ų), patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;
3. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise.
4. Ūkininko pažymėjimą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. nustatytos formos prašymą;
2. žemės sklypo (-ų) plano (-ų), patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;
3. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise.
4. Ūkininko pažymėjimą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos  skyriaus vyriausioji specialistė

Auksė Kumponienė

tel. (8 349) 50059

aukse.kumponiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel. (8 349) 53821

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti