Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (LR švietimo įstatymas, 9 str.).  

Mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programą 2020-2021 mokslo metais:
1. Jonavos Panerio pradinė mokykla
2. Jonavos pradinė mokykla
3. Jonavos „Lietavos" pagrindinė mokykla
Upninkų skyrius
4. Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla
5. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija
6. Jonavos Justino Vareikio progimnazija
7. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
8. Jonavos r. Šveicarijos progimnazija
9. Jonavos r. Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras
10. Jonavos r. Bukonių mokykla - daugiafunkcis centras
11. Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla - daugiafunkcis centras
12. Jonavos r. Žeimių mokykla - daugiafunkcis centras

Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas