Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Jonavos rajone išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Jonavos rajone išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodamas leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais  Jonavos rajone.
Atnaujinimo data 2019-09-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 1TS-362 "Dėl leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Jonavos rajone išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo".

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. A1-45 "Dėl pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pramoginių įrenginių savininkas, norintis įrengti ir eksploatuoti pramoginius įrenginius renginių metu, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki renginio turi pateikti Viešosios tvarkos skyriui prašymą išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais renginių metu.

Pramoginių įrenginių savininkas, pageidaujantis įrengti pramoginius įrenginius nuosavybės teise valdomame ar naudojamame valstybinės žemės sklype, tokį prašymą turi pateikti likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki pageidaujamos įrengimo pradžios. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

1. renginio organizatoriaus sutikimas, kad renginio metu renginio teritorijoje būtų teikiamos pramoginių įrenginių paslaugos arba valstybinės žemės patikėtinio (sklypo savininko) sutikimas, kai pramoginius įrenginius ketinama įrengti privačios nuosavybės teise valdomame arba naudojamame valstybinės žemės sklype;

2. suderintas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi ir atitinkamos seniūnijos seniūnu ir renginio organizatoriumi (arba sklypo savininku) pramoginių įrenginių išdėstymo projektas (toliau – projektas), kurį sudaro:

2.1. aiškinamasis raštas;

2.2. pramoginių įrenginių išdėstymo planas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;

2.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su išmatavimais;

2.4. vizualizacija;

3. veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas, galiojantis iki leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais renginių metu arba iki leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais nuosavybės teise valdomame ar naudojamame valstybinės žemės sklype galiojimo pabaigos;

4. dokumentai, patvirtinantys būtiną elektros energijos kiekio užtikrinimą (prisijungimą prie elektros tiekimo šaltinio);

5. mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava už leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais.

Pramoginis įrenginys gali būti pradėtas naudoti įgaliotos įstaigos ekspertui išdavus išvadą, kad pramoginis įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti.
Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos skyrius

Tel.: 8 349 59 157

vts@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Andrius Venckus

Tel. 8 349 59 157

andrius.venckus@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos nuo dokumentų įregistravimo dienos, rengėjui sumokėjus vietinę rinkliavą už visą leidimo galiojimo terminą.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Leidimas išduodamas neatlygintinai.

Vietinės rinkliavos dydį nurodo seniūnijų seniūnai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti