Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Priimtų teisės aktų kopijų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Bendrasis skyrius tvirtina ir išduoda rajono savivaldybės tarybos ir administracijos priimtų teisės aktų (Tarybos  sprendimų, Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais) kopijas;

Teikia informaciją ar Jonavos rajono savivaldybėje yra saugomi prašomi dokumentai, o jei ne, tai nurodo kur kreiptis.
Šios paslaugos atliekamos gavus fizinio ar juridinio asmens prašymą.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 ,,Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 94-3779);

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 13B-263 (patikslintos 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 13B-162; 2012 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 13B-1582; 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 13B-0008).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą.

PRAŠYMAI   PRIIMAMI
Žeimių g. 13, 55158 Jonava, 1 aukšte Asmenų aptarnavimo patalpose
 

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pietų pertrauka 1200 – 1245 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos).  

Bendrojo skyriaus
Vyr. specialistė
  Lina Trinkūnienė
tel.: (8 349) 501 54

Vyresn. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. : (8 349) 501 54

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Valda Koženiauskienė

Tel. (8 349)  500 01

Rajono savivaldybės tarybos sekretoriato
Vyresn. specialistė
Edmunda Albina Balsytė

Tel. (8 349) 501 39

Vyresn. specialistė
Gražina Paulauskienė

Tel. (8 349) 501 39

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėjas
Eugenijus Marciukas
(8 349)  5 87 40

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti