Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų stovėti kelio ženklo „P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodamas leidimas transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta" galiojimo zonoje.
Atnaujinimo data 2016-12-09
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Jonavos rajono savivaldybės direktoriaus 2009 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 13B-519 "Dėl specialių Jonavos rajono savivaldybės leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 "Rezervuota stovėjimo vieta" galiojimo zonoje, išdavimo tvarkos aprašo ir aprašymo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas savivaldybės administracijai pateikia prašymą, kuriame nurodoma transporto priemonės savininkas ar valdytojas, jo adresas, telefonas; transporto priemonės markė, valstybinis numeris; kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialų leidimą, tikslus adresas.

Kartu su prašymu turi būti pateiktas dokumentas, liudijantis, kad asmuo turi teisę valdyti atitinkamo kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos skyrius

Tel.: 8 349 59 157

vts@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Andrius Venckus

Tel. 8 349 59 157

andrius.venckus@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) 1. Informacinis lygis