Tikslinių kompensacijų skyrimas (slauga, priežiūra)


Administracinės paslaugos pavadinimas Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi:

1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
2. Darbingo amžiaus asmenys, netekę 75-100% darbingumo, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
3. Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Kompensacijos dydis – 2,5 bazinės pensijos dydžio per mėnesį.

SVARBU: Išmoka nemokama paguldytiems ar apgyvendintiems stacionariose slaugos arba socialinės globos ar auklėjimo įstaigose, kurios yra visiškai finansuojamos ir valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas 2009m. gruodžio mėn. 09 d. Nr. XI-537

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą ;
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Pažymą (forma SPP-1), išduotą Gydytojų konsultacinės komisijos (sukakusiems senatvės pensijos amžių) arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;
4. Dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšius, jei dėl išmokos skyrimo prašymą pateikia vienas iš asmens tėvų (įtėvių), sutuoktinis ar artimas giminaitis.
5. Dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą; įgaliotas asmuo pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;
6. Atsiskaitomosios sąskaitos banke rekvizitus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis  pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus darbuotoją.


Dokumentai priimami:
 I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.


Papildoma informacija teikiama telefonais 50170

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti