Socialinio būsto nuoma


Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinio būsto nuoma (pratęsimas)
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinio būsto nuoma (nuomos pratęsimas).

Dokumentai pateikiami adresu: Žeimių g. 13, Jonava, I aukštas, Asmenų aptarnavimo padalinys

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-28 nutarimas Nr. 670 „Dėl asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo patvirtinimo".

3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Savivaldybės socialinis būstas šeimai ir asmeniui, įrašytiems į Savivaldybėje sudarytus sąrašus, išnuomojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Juo vadovaujantis su asmeniu, kuriam išnuomojamas socialinis būstas sudaroma terminuota nuomos sutartis 3 metams.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti piliečiai, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į sąrašus socialinio būsto nuomai:  

1. Pažymos apie gautas grynąsias asmens (šeimos) pajamas už 12 paskutinių mėnesių ir būtina pažyma iš SODROS (Jonavoje, Kauno g. 20/Taikos g. 10, 104 kab. ar 105 kab.).

2.    Valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie asmens ir pilnamečių jo šeimos narių turimas nuosavybės teises į gyvenamąsias patalpas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tokios pat pažymos apie nepilnamečių šeimos narių turimas ar turėtas nuosavybės teises reikalingos tik tuomet, jei nepilnamečiai šeimos nariai tokias nuosavybės teises turi.  (Pažymas galima užsisakyti Jonavoje, Žeimių g. 13, 414 kab., užsakant reikia turėti pasus, santuokos ar kitus visas buvusias pavardes patvirtinančius liudijimus).  

3.    Užpildyta ir pasirašyta asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto deklaracija su visais priedais už vienerius metus - 12 paskutinių mėnesių (išduoda VMI, Vasario 16-osios g. 1, 2 a., 214 kab.).

4.    Pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą (išduoda seniūnija).

5.    Šeimos sudėties pažyma (išduoda seniūnija).

Pastaba: pažymos galioja 30 dienų nuo išdavimo dienos.

6.    Asmens ir jo šeimos narių (sutuoktinio ir nepilnamečių vaikų) asmenį ir šeimyninę padėtį liudijančių dokumentų kopijos (pasų, gimimo liudijimų, ištuokos, santuokos, mirties liudijimų kopijos).

7.    (Prireikus) pažyma apie invalidumą, ar lėtinę ligą, įrašytą į Sveikatos apsaugos ministro 2007-10-10 įsakymu Nr.V-814 patvirtintą lėtinių ligų sunkių formų sąrašą;

8.    Našlaičio ar likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinantys dokumentai.

     Pateikiant 6-8 punktuose išvardintas dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

9.    Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos prašymas. (Pildomas asmenų aptarnavimo kabinete, savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g.13, Jonava).

 

Kilus neaiškumams, galite konsultuotis: telefonu 50190 arba 107 kab., savivaldybės administracijos pastate (Žeimių g. 13, Jonava).

 

Priėmimo laikas:

Pirmadieniais 9-18 val.

Ketvirtadieniais 9-12 val.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Jovita Stankevičiūtė

Tel.: 8 (349) 50190

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

(jolita.gumaniukiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti