Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statytojui (užsakovui) planuojančiam statyti naują ar rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Atnaujinimo data 2019-11-20
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
2. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas; 2. LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas bei elektroninė jo laikmena, arba tik elektroninė laikmena, kurioje įrašytas statinio projektas pasirašytas statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio projekto vadovo, statinio projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais; 3. LR Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje); 4. Rašytiniai pritarimai (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

Judita Gaidukevičienė

tel.: 8 349 53821, el. p. judita.gaidukeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel.: 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:

1. 29 darbo dienas –  leidimo statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius)
2.19 darbo dienų –  leidimo statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius)
3. 19 darbo dienų – leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą; leidimo statyti naują ar rekonstruoti nesudėtingąjį statinį; leidimo atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą; leidimo nugriauti statinį; leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

1. Už leidimo statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 165 €

2. Už leidimo statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius) išdavimą93

3. Už leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą; Už leidimo statyti naują ar rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą; Už leidimo atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą išdavimą; Už leidimo nugriauti statinį išdavimą; Už leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą – 52 €

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752.
Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą:

Swedbank AB LT247300010112394300

AB SEB bankas LT057044060007887175

AB Citadele bankas LT787290000000130151

Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763

Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220

UAB Medicinos bankas LT427230000000120025

AB Šiaulių bankas

Įmokos kodas 53046

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Prašymas pateikiamas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba" (elektroninės paslaugos) užpildant prašymą bei pateikiant dokumentus. Procedūros atliekamos bei statybą leidžiantis dokumentas išduodamas per IS „Infostatyba".

www.planuojustatyti.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti