Sutikimo steigti lombardą išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Sutikimo steigti lombardą išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Sprendimą dėl sutikimo steigti lombardą priima Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Lombardo darbo laikas negali būti ilgesnis kaip nuo 8.00 val. iki 19.00 val.

Tikslų darbo laiką nustato rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarka.

Sutikimas panaikinamas, jeigu paaiškėja, kad jam gauti buvo pateikti neteisingi duomenys.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

1. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas;
2. Ūkio subjektų, užsiimančių komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, veiklos reglamentavimo taisyklės  (Lietuvos Respublikos finansų ministro 1999 m. birželio 4 d. įsakymo Nr.146);

3. Sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarka (Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 13B-1134).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos paraišką dėl sutikimo steigti lombardą išdavimo (žr. aprašymo         12 punktas);

2. Ūkio subjekto registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) ar kito steigimo dokumento kopijas;
3. Ūkio subjekto teisę į patalpas, kuriose steigiamas lombardas, įrodančių ir patalpų paskirtį nustatančių  dokumentų kopijas;
4. Teritorinės  policijos įstaigos pažymą.

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu arba notariškai.

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti orginalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 500 77

(onute.plestiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  610 56

(jolita.gumaniukienė@jonava.lt)

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti